Subvencions a ens públics

ANY
DATA
Assistència i cooperació als municipis
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018) 15/03/2018 2018
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC Programa de la Diputació de Girona per al període 2013-2017 27/02/2013 2017
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2008-2012 (Programa de la Diputació de Girona) 20/05/2008 2012
Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional (2019) 30/04/2019 2019
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2019) 30/04/2019 2019
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2019) 31/07/2019 2019
Cooperació Cultural
Convocatòria anticipada de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2020-2021) 17/01/2020 2020 / 2021
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2020) 31/01/2020 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2020) 30/01/2020 2020
Convocatòria de concurrència competitiva de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2019) 15/02/2019 2019
Convocatòria de concurrència competitiva per al finançament de la programació estable professional del equipaments escènics i musicals multifuncionals (E3) de les comarques gironines (2019) 08/02/2019 2019
Convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2019) 08/02/2019 2019
Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2019-2020) 15/02/2019 2019 / 2020
Convocatòria de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2019) 08/02/2019 2019
Convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2019) 29/03/2019 2019
Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2019) 22/02/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018) 15/03/2018 2018
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika" (2018) 16/03/2018 2018
Medi Ambient
Campanya "Del Pla a l'acció" (2018-2019) 30/04/2018 2018 / 2019
Línia 1. Subvencions per a les explotacions forestals (EF) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 2. Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 3. Subvencions per a les empreses de serveis (ES) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 5. Subvencions per actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat (EES) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 6. Subvencions per a l'establiment de reserves forestals (RF) (2019) 15/03/2019 2019
Subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (2019) 30/04/2019 2019
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2019) 08/03/2019 2019
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 3 (2019) 08/03/2019 2019
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions, per part de consorcis, de conservació de patrimoni natural en espai d'interès natural (2019) 15/03/2019 2019
Monuments
Convocatòria d'ajuts per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2019) 01/03/2019 2019
Servei de Programes Europeus
Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per redactar projectes europeus" (2019) 30/09/2019 2019
Segona convocatòria per a la selecció i cofinançament de projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (2019) 28/06/2019 2019
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2019) 30/04/2019 2019
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2019) 03/05/2019 2019
Habitatge
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2019) 15/04/2019 2019
Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2019) 28/06/2019 2019
Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2019) 15/04/2019 2019
Subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials (2019) 31/05/2019 2019
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines (2019) 12/07/2019 2019
Comunicació Cultural
Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (2019) 15/03/2019 2019
Noves Tecnologies
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018) 15/03/2018 2018
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Subvencions per a museus i col·leccions de les comarques gironines, destinades al finançament d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (2019) 05/07/2019 2019
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Subvencions al programa de suport a activitats de promoció agroalimentària amb productes Girona Excel·lent (2019) 26/06/2019 2019
Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària (2019) 03/05/2019 2019
Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic (2019) 29/01/2019 2019
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació en àmbits concrets del desenvolupament local dels ens locals adherits al XSLPE (2019) 29/01/2019 2019
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2019) 05/02/2019 2019
Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona (2019) 10/07/2019 2019
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2019) 29/01/2019 2019
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2019) 15/03/2019 2019
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 13/03/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Servei d'Esports
Programa A1. Suport als programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva (2019) 07/03/2019 2019
Programa A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2019) 07/03/2019 2019
Programa A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals (2019) 07/03/2019 2019
Programa A5. Suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals (2019) 31/08/2019 2019
Programa D. Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2019) 07/03/2019 2019

Data d'obertura

Data de tancament

Pendent de convocatòria

Cercador de subvencions

Paraula clau

Catàleg de serveis

Consulta tots els serveis de la Diputació de Girona