Subvencions a ens públics

ANY
DATA DE TANCAMENT
Assistència i cooperació als municipis
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2022) 15/03/2022 2022
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2023) 15/03/2023 2023
Fons econòmic de caràcter extraordinari (2022) 31/05/2022 2022
Fons econòmic de caràcter extraordinari (2023) 31/03/2023 2023
Subvencions de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis (2023) 31/12/2023 2023
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2022) 13/05/2022 2022
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2023) 05/05/2023 2023
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2022) 31/05/2022 2022
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2023) 31/01/2023 2023
Gabinet de Presidència
Subvenció per al finançament de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (2023) 30/03/2023 2023
Cooperació Cultural
Convocatòria extraordinària de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2023) 21/04/2023 2023
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2022) 15/03/2022 2022
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2023) 15/03/2023 2023
Segona convocatòria de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2023) 25/04/2023 2023
Subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu "Identitats, arrels i tradicions" de la Diputació de Girona (2022-2023) 22/03/2022 2023 / 2022
Subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona (2023-2024) 23/02/2023 2023
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (2022-2023) 22/03/2022 2022
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (2023-2024) 23/02/2023 2023
Subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER i les escoles municipals (2023) 31/01/2023 2023
Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2023) 16/01/2023 2023
Subvencions per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2022-2023) 31/10/2022 2023 / 2022
Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2023) 31/01/2023 2023
Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2023) 31/01/2023 2023
Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2023) 16/01/2023 2023
Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2023) 31/01/2023 2023
Medi Ambient
Campanya "Del Pla a l'acció" (2022-2023) 15/04/2022 2023 / 2022
Campanya extraordinària "Del Pla a l'acció" (2023) 28/02/2023 2023
Campanya extraordinària de subvencions per ajuntaments per a la millora de la xarxa viària, dins del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (2023) 31/03/2023 2023
Convocatòria per a la selecció de consells comarcals per a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona (2023) 31/03/2023 2023
Subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals (2023) 15/04/2023 2023
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2023) 30/11/2022 2023
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 3 (2023) 30/11/2022 2023
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2023. Línia 5. Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES) 30/11/2022 2023
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2023. Línia 7. Millora de la xarxa viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 30/11/2022 2023
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Ajuntaments (2023) 16/12/2022 2023
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Ajuntaments i Consorcis Gestors d'espais d'interès natural (2024-2025) 15/11/2023 2024
Monuments
Subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2023) 28/02/2023 2023
Servei de Programes Europeus
Subvencions per a la redacció de projectes per presentar a les convocatòries finançades per la Unió Europea (2023) 30/06/2023 2023
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2023) 28/04/2023 2023
Subvencions per fomentar projectes de promoció agroalimentària (2023) 05/05/2023 2023
Biblioteques
Subvencions per a l'adquisició d'equips amb tecnologia RFID per a la gestió de les biblioteques públiques (2023) 20/10/2023 2023
Subvencions per a la redacció de plans de ciutat, programes funcionals, projectes de mobiliari, senyalització i/o constructius per a biblioteques del Sistema de Lectura Pública (2023) 2023
Subvencions per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de Lectura Pública (2023) 2023
Govern Obert
Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2023) 02/12/2022 2023
Habitatge
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2023) 15/02/2023 2023
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2023) 15/02/2023 2023
Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2023) 15/02/2023 2023
Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2023) 15/02/2023 2023
Subvencions als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials (2023) 15/03/2023 2023
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2023) 29/03/2023 2023
Comunicació Cultural
Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntamets (2023) 02/03/2023 2023
Noves Tecnologies
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2022) 15/03/2022 2022
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2023) 15/03/2023 2023
Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar actuacions en matèria de noves tecnologies (2023) 24/05/2023 2023
Subvencions en especies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants (2023) 07/07/2023 2023
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Convocatòria pluriennal de subvencions per a la consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE (2022-2025) 15/10/2022 2022 / 2023 / 2024 / 2025
Subvencions per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2023) 27/01/2023 2023
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2023) 27/01/2023 2023
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (2023) 27/01/2023 2023
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) (2023) 27/01/2023 2023
Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2023) 27/01/2023 2023
Subvencions per l'adquisició d'armaris intel·ligents per a municipis de menys de 2000 habitants (2023) 20/03/2023 2023
Subvenció per a la retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE 30/11/2020 2021 / 2020 / 2022
Servei d'Esports
PROGRAMA A1. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (2023) 01/03/2023 2023
PROGRAMA A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2023) 31/05/2023 2023
PROGRAMA A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2023) 01/03/2023 2023
PROGRAMA A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (2023) 01/03/2023 2023
PROGRAMA D1. Suport al Programa «Neda a l'escola» (2023) 01/03/2023 2023
PROGRAMA D2. Suport a l'activitat esportiva escolar (2023) 01/03/2023 2023
PROGRAMA F. Suport per a la promoció i foment de l'esport adaptat (2023) 01/03/2023 2023

Convocatòria oberta

Convocatòria tancada

Pendent de convocatòria

Cercador de subvencions

Paraula clau

Catàleg de serveis

Consulteu tots els serveis de la Diputació de Girona.