Subvencions a ens públics

ANY
DATA DE TANCAMENT
Assistència i cooperació als municipis
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2021) 19/03/2021 2021
Subvencions de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis 31/12/2021 2020 / 2021
Subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria 24/07/2020 2020
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2020) 19/06/2020 2020
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2021) 14/05/2021 2021
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2020) 12/06/2020 2020
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2021) 17/05/2021 2021
Gabinet de Presidència
Subvencions per al finançament de la implementació del objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona (2021) 26/07/2021 2021
Cooperació Cultural
Convocatòria anticipada de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2020-2021) 17/01/2020 2020 / 2021
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2021) 19/03/2021 2021
Subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona (2021-2022) 09/03/2021 2021
Subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música (2021) 2021
Subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2021) 09/03/2021 2021
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2021-2022) 09/03/2021 2021
Subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d'infants municipals (2021) 01/03/2021 2021
Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2021) 01/03/2021 2021
Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2021) 24/03/2021 2021
Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2021) 2021
Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2021) 01/03/2021 2021
Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2021) 01/03/2021 2021
Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2021) 01/03/2021 2021
Medi Ambient
Campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021) 18/08/2021 2020 / 2021
Subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals (2021) 28/02/2021 2021
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2021) 07/02/2021 2021
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 3 (2021) 07/02/2021 2021
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 7. Millora de la xarxa viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 15/02/2021 2021
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments (2021) 07/02/2021 2021
Monuments
Subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2021) 25/03/2021 2021
Servei de Programes Europeus
Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per redactar projectes europeus" (2021) 30/09/2021 2021
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2021) 30/04/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes de promoció agroalimentària (2021) 27/04/2021 2021
Biblioteques
Subvencions per a la redacció de Plans de Ciutat, projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del Sistema de Lectura Pública (2021) 03/02/2021 2021
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2021) 12/03/2021 2021
Habitatge
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2021) 15/02/2021 2021
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2021) 15/02/2021 2021
Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021) 15/02/2021 2021
Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2021) 15/02/2021 2021
Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social (2021) 31/03/2021 2021
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2021) 22/03/2021 2021
Comunicació Cultural
Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntamets (2021) 19/03/2021 2021
Noves Tecnologies
Convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar i facilitar l'accés a equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies (2021) 10/05/2021 2021
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2021) 19/03/2021 2021
Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar i facilitar l'accés a equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies (2020) 29/06/2020 2020
Subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals de les comarques gironines arran de la situació de la COVID-19 31/12/2020 2020
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Subvenció per a la retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE 30/11/2020 2020 / 2021 / 2022
Subvencions per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2021) 29/01/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2021) 29/01/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2021) 12/03/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) (2021) 29/01/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2021) 29/01/2021 2021
Servei d'Esports
PROGRAMA A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius (2021) 09/04/2021 2021
PROGRAMA A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2021) 09/04/2021 2021
PROGRAMA A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (2021) 09/04/2021 2021
PROGRAMA A4. Suport als municipis per l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2021) 12/07/2021 2021
PROGRAMA D1. Suport al Programa «Neda a l'escola» d'adquisició o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2021) 09/04/2021 2021
PROGRAMA D2. Suport a l'activitat esportiva escolar (2021) 09/04/2021 2021
PROGRAMA F1. Suport als municipis per a la promoció i foment de l'esport adaptat (2021) 09/04/2021 2021

Convocatòria oberta

Convocatòria tancada

Pendent de convocatòria

Cercador de subvencions

Paraula clau

Catàleg de serveis

Consulta tots els serveis de la Diputació de Girona