Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2021/2729 CERCLE CAMPDEVANOLENC 2021/B/490609/002_SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA 2021_PROGRAMACIÓ CULTURAL. COOPERACIÓ CULTURAL C 2021 1.329,37
2021/2849 ASSOCIACIO CINEMACLUB BESCANO 2021/B/490609/002_SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA 2021_CINEMA FÒRUM AL TEATRE DE BESCANÓ COOPERACIÓ CULTURAL C 2021 1.853,48
2021/2249 AJ. DE LES PLANES D HOSTOLES CONVOCATORIA CALDERES BIOMASSA 2021 MEDI AMBIENT C 2021 51.907,32
2021/5988 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER ALS PREMIS LITERARIS INFANTILS I JUVENILS JOAN TRIADÚ. COOPERACIÓ CULTURAL C 2021 2.814,86
2021/5742 FUNDACIO FRANCESC EIXIMENIS Gala Premis Temps de les Arts 2021/5742 490610/156 PRESIDENCIA C 2021 25.000,00
2021/2444 PATRONAT CALL DE GIRONA Subvenció per al projecte cultural als museus, Xarxa Territorial de Museus, 2021 (490609/003) COOPERACIÓ CULTURAL RP 2021 12.515,82
2021/327 COL.LEGI PERIODISTES DE CATALUNYA - DEMARCACIÓ DE GIRONA Activitats diverses Col·legi any 2021(2021/327) 490610/201 PRESIDENCIA C 2021 10.000,00
2021/2808 CAN QUINTANA-MUSEU DE LA MEDITERRANIA Subvenció Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines, 2021 (490609/003) COOPERACIÓ CULTURAL RP 2021 15.862,46
2021/5712 AJ. DE CAMPRODON Millora del carrer València 2021/5712 490610/199 PRESIDENCIA C 2021 60.000,00
2021/5659 CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA Construcció centre protecció animals 2021/5659 490610/186 PRESIDENCIA C 2021 250.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any