Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2022/6310 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L ESTARTIT 490601/000 Subprograma A3 EMD l'Estartit-Torroella de Montgrí. Exp.: 2022/6310 COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 2.291,67
2022/181 WINDY HOPPERS - ASSOCIACIO LINDY HOP EMPORDA Subvenció nominativa a Windy Hoppers Associació de Lindy Hop Empordà- Festival Int. de Lindy Hop i Solo Jazz: Swim Out Costa Brava COOPERACIÓ CULTURAL C 2022 2.500,00
2022/6495 AJ. DE NAVATA (AJ) Actuacions d'abastament en alta 2022/6495 490613/095 PRESIDENCIA C 2022 30.000,00
2022/6817 AJ. DE SANT HILARI SACALM (AJ) Reforma integral c/ Hospital i entorn 2022/6817 490613/091 PRESIDENCIA C 2022 60.000,00
2022/6631 AJ. DE TOSES Compra d'un tractor 2022/6631 490613/090 PRESIDENCIA C 2022 30.000,00
2022/6459 AJ. DE VALLFOGONA DE RIPOLLES Instal·lació mobiliari cuina Centre Cívic 2022/6459 490613/089 PRESIDENCIA C 2022 30.000,00
2022/6498 AJ. DE SANT MARTÍ VELL (AJ) Actuacions de millora de l'asfalt en la xarxa viaria municipal 2022/6498 (490613/275) PRESIDENCIA C 2022 40.000,00
2022/6285 AJ. DE PORTBOU Rehabilitació nau sud antic Ajuntament com a Biblioteca Walter Benjamin 2022/6285 490613/084 PRESIDENCIA C 2022 40.000,00
2022/6795 AJ. DE MONT-RAS Rehabilitació carrers Santiago Bañeras i Pau Casals Urb. Torre Simona 2022/6795 490613/083 PRESIDENCIA C 2022 80.000,00
2022/191 ASSOCIACIÓ D AMICS DE LES ARTS AUDIOVISUALS DE LA GARROTXA 490798/287 Associació Amics de les Arts Audiovisuals de la Garrotxa. Subvenció per al finançament del Festival IN-SOMNI. COOPERACIÓ CULTURAL C 2022 8.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any