Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2021/2783 ASSOCIACIO CATALANA PER LA PREVENCIO ABUS SEXUAL REACH FOMENT PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS, 2021_ASS PREVENCIÓ ABÚS SEXUAL PER INFÀNCIA I NENES EN RISC EDU.CAT COOPERACIÓ CULTURAL C 2021 1.872,49
2021/6415 AJ. DE VILABLAREIX (AJ) Reurbanització de la travessia del Perelló 2021/6415 490610/305 PRESIDENCIA C 2021 60.000,00
2021/2112 BADEN GRUP, SL CAMPANYA MONTSENY 2021 MEDI AMBIENT C 2021 6.375,00
2021/2054 PITANÇA, SA CAMPANYA MONTSENY 2021 MEDI AMBIENT C 2021 5.659,93
2021/1771 MARIA ANGELS FERRER DURAN CAMPANYA MONTSENY 2021 MEDI AMBIENT C 2021 862,88
2021/1945 NURIA TORT ROCA CAMPANYA MONTSENY 2021 MEDI AMBIENT C 2021 729,80
2021/7016 AJ. DE BRUNYOLA (AJ) 15è aniversari de l'Associació l'Avellana Jove (490610/545) 2021/7016 PRESIDENCIA C 2021 3.000,00
2021/6124 AJ. DE VILADRAU (AJ) Reforma i adequació vestidor masculí i ampliació espai complementari piscines municipals (490610/542) 2021/6124 PRESIDENCIA C 2021 50.000,00
2021/7083 AJ. DE TORROELLA DE MONTGRÍ (AJ) Projecte de vorera i drenatge del carrer Fàtima (490610/539) 2021/7083 PRESIDENCIA C 2021 100.000,00
2021/5621 AJUNTAMENT DE BIURE D'EMPORDA INVERSIONS MUNICIPALS EN CEMENTIRIS 2021 490606/006 ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2021 23.052,18

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any