Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2022/229 NEANDERTAL RECORDS, ASSOCIACIO CULTURAL Subvenció nominativa a Neandertal records per al finançament del cicle de concerts a centres sanitaris, socials i penitenciaris 2022. COOPERACIÓ CULTURAL RP 2022 15.000,00
2021/1484 AJ. DE VILABLAREIX (AJ) CONVOCATÒRIA REDACCIÓ PLANS DE CIUTAT, PROJECTES DE MOBILIARI I CONSTRUCCIÓ. BIBLIOTEQUES. BIBLIOTEQUES C 2021 29.385,60
2021/1573 AJ. DE TORROELLA DE MONTGRÍ (AJ) CONVOCATÒRIA REDACCIÓ PLANS DE CIUTAT, PROJECTES DE MOBILIARI I CONSTRUCCIÓ. BIBLIOTEQUES. BIBLIOTEQUES C 2021 18.016,90
2021/1516 AJ. DE GARRIGUELLA CONVOCATÒRIA REDACCIÓ PLANS DE CIUTAT, PROJECTES DE MOBILIARI I CONSTRUCCIÓ. BIBLIOTEQUES. BIBLIOTEQUES C 2021 4.500,00
2021/1579 AJ. DE VILOBI D ONYAR CONVOCATÒRIA REDACCIÓ PLANS DE CIUTAT, PROJECTES DE MOBILIARI I CONSTRUCCIÓ. BIBLIOTEQUES. BIBLIOTEQUES C 2021 100.000,00
2021/1490 AJ. DE TOSSA DE MAR CONVOCATÒRIA REDACCIÓ PLANS DE CIUTAT, PROJECTES DE MOBILIARI I CONSTRUCCIÓ. BIBLIOTEQUES. BIBLIOTEQUES C 2021 57.153,00
2021/7750 AJ. DE PUIGCERDA Subvenció directa per a les obres de la biblioteca de Puigcerdà. BIBLIOTEQUES C 2021 40.342,21
2021/9224 AJ. DE PALAFRUGELL Subvenció traspàs de personal de la biblioteca de Palafrugell BIBLIOTEQUES C 2021 131.154,48
2021/9223 AJ. D OLOT Subvenció traspàs personal biblioteca d'Olot BIBLIOTEQUES C 2021 414.949,80
2021/9222 AJ. DE PUIGCERDA Subvenció traspàs personal biblioteca Puigcerdà BIBLIOTEQUES C 2021 128.340,72

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any