Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2020/3890 AJ. D OLOT CN/3845 Construcció Espai Cràter. AP. 2020 i 2021 (Exp. MA 2018/8978) (Exp. PR 2020/3890) 490799/002 PRESIDENCIA RP 2020 620.000,00
2020/1323 PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA-GIRONA,SA Activitat ordinària del Patronat de Turisme exercici 2020 (Exp. 2020/1323) (490798/115) PRESIDENCIA C 2020 6.629.722,00
2020/684 AJ. D ARBUCIES Adequació de les plantes superiors de Can Delfí per a usos municipals (490600/019) 2020/684 PRESIDENCIA C 2020 100.000,00
2020/2909 CLUB ESPORTIU GIMNASTICA ARTISTIVA PORQUERES SUBVENCIÓ DIRECTA CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA PORQUERES PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU DE COMPETICIÓ. 490601/001 COOPERACIO ESPORTIVA C 2020 500,00
2019/8459 AJ. D ULTRAMORT (AJ) Formació de vorera al carrer Unió (490600/014) 2019/8459 PRESIDENCIA C 2020 13.959,00
2020/1463 AJ. DE VILABERTRAN (AJ) Obres magatzem municipal i espai jove c/ Pau Casals, 9 (2020/1463) 490600/002 PRESIDENCIA C 2020 100.000,00
2020/2775 AJ. D ARGELAGUER Projecte camí del Dipòsit 2020/2775 490600/005 PRESIDENCIA C 2020 50.000,00
2020/393 AJ. DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament 2020/393 (490600/004) PRESIDENCIA C 2020 38.172,00
2020/585 AJ. DE ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR Ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua (490600/010) 2020/585 PRESIDENCIA C 2020 16.554,00
2020/477 AJ. DE VILADAMAT (AJ) Urbanització tram c/ Ateneu 2020/477 (490600/009) PRESIDENCIA C 2020 44.539,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Contabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

P Pagada

OP Ordenada parcialment

J Justificada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any