Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2016/3322 AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES(AJ) PUOSC 2017 Nou camí d'accés al nucli de les Escaules, fase 1. 490601/036 ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2019 57.078,42
2016/6349 AJ. DE PALAMOS PUOSC 2017 Arranjament d'un tram del camí de Castell 490601/036 ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2019 25.036,00
2019/6370 GRUP SOCIALISTA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA Assignació Grup Socialista (PSC) (mandat 2019-2023) (Exp. 2019/6370) (490600/189) PRESIDENCIA RP 2019 141.774,19
2019/6367 GRUP D ERC DE LA DIPUTACIO DE GIRONA Assignació grup ERC (mandat 2019-2023) (Exp. 2019/6367) (490600/188) PRESIDENCIA PP 2019 259.919,35
2019/8530 AJ. DE PUIGCERDA SUBV. NOMINATIVA PER AL PROJECTE ADEQUACIÓ DE SALA 6DEL MUSEU CERDÀ COOPERACIÓ CULTURAL 2019 100.000,00
2019/7411 CONSELL COMARCAL PLA ESTANY ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 3.291,75
2019/1671 AJ. DE BANYOLES (AJ) ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019_2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 11.828,25
2019/1504 INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D OLOT ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 3.514,95
2019/1396 FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 2.610,00
2019/1492 AJ. DE SANTA CRISTINA D ARO ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 506,25

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Contabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

P Pagada

OP Ordenada parcialment

J Justificada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any