Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2024/1746 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE LA VALL DE CAMPRODON Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.500,00
2024/1064 UNIO DE BOTIGUERS DE RIBES Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 1.800,00
2024/1024 ASOC PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.481,17
2024/1022 UNIO DE BOTIGUERS DE RIPOLL Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.500,00
2024/1017 ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE CALONGE Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.040,00
2024/983 ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I EMPRESES DE CALDES DE MALAVELLA Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.500,00
2024/961 ASSOCIACIO D EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN Convocatòria anticipada de subvencions Comerç Proximitat . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 2.500,00
2024/994 AGÈNCIA D INNOVACIO I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA - DINAMIG Convocatòria anticipada de subvencions Plans Actuació . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 11.000,00
2024/949 AJ. DE SALT Convocatòria anticipada de subvencions Plans Actuació . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 11.000,00
2024/828 AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI Convocatòria anticipada de subvencions Plans Actuació . Anualitat 2024 PROMOCIO ECONOMICA C 2024 11.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any