Subvencions a ens públics

ANY
DATA DE TANCAMENT
Assistència i cooperació als municipis
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 02/04/2020 2020
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC Programa de la Diputació de Girona per al període 2013-2017 27/02/2013 2017
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2008-2012 (Programa de la Diputació de Girona) 20/05/2008 2012
Subvencions de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis (2020) 31/12/2020 2020
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2020) 15/05/2020 2020
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2020) 30/04/2020 2020
Cooperació Cultural
Convocatòria anticipada de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2020-2021) 17/01/2020 2020 / 2021
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2020) 31/01/2020 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2020) 30/01/2020 2020
Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2019-2020) 15/02/2019 2019 / 2020
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 02/04/2020 2020
Medi Ambient
Campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021) 14/02/2020 2020
Subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (2020) 28/02/2020 2020
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2020) 07/02/2020 2020
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 3 (2020) 07/02/2020 2020
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2020. Línia 5. Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES) 14/02/2020 2020
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2020. Línia 7. Millora de la xarxa viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 14/02/2020 2020
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments (2020) 07/02/2020 2020
Monuments
Subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2020) 13/03/2020 2020
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2020) 30/04/2020 2020
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2020) 17/04/2020 2020
Habitatge
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social (2020) 14/02/2020 2020
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2020) 2020
Comunicació Cultural
Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (2020) 07/04/2020 2020
Noves Tecnologies
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 02/04/2020 2020
Subvencions del programa "ajuts a museus i col·leccions de les comarques gironines que no s'hagin presentat a la 1a convocatòria per finançar equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies i facilitar-n'hi l'accés" (2019) 17/01/2020 2019 / 2020
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 13/03/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Servei d'Esports
Programa A1. Suport als programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva (2020) 2020
Programa A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2020) 2020
Programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2020) 2020
Programa A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (2020) 2020
Programa A5. Suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals (2020) 2020
Programa D. Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2020) 2020

Convocatòria oberta

Convocatòria tancada

Pendent de convocatòria

Cercador de subvencions

Paraula clau

Catàleg de serveis

Consulta tots els serveis de la Diputació de Girona