Subvencions a ens públics

ANY
DATA DE TANCAMENT
Assistència i cooperació als municipis
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC Programa de la Diputació de Girona per al període 2013-2017 27/02/2013 2017
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2008-2012 (Programa de la Diputació de Girona) 20/05/2008 2012
Subvencions de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis (2020) 31/12/2020 2020
Subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria 24/07/2020 2020
Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2020) 19/06/2020 2020
Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2020) 12/06/2020 2020
Cooperació Cultural
Convocatòria anticipada de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2020-2021) 17/01/2020 2020 / 2021
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2020) 16/12/2019 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2020) 31/01/2020 2020
Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2020) 07/02/2020 2020
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2020) 30/01/2020 2020
Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2019-2020) 15/02/2019 2019 / 2020
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música (2020) 10/08/2020 2020
Subvencions per al finançament d'accions de suport als centres de màxima complexitat de les comarques de Girona (2020) 03/08/2020 2020
Subvencions per al finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació "Indika" i "Identitat, arrel i tradicions" (2020) 22/07/2020 2020
Subvencions per al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal i d'escoles rurals 11/05/2020 2020
Medi Ambient
Campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021) 14/02/2020 2020
Subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (2020) 28/02/2020 2020
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2020) 07/02/2020 2020
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 3 (2020) 07/02/2020 2020
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2020. Línia 5. Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES) 14/02/2020 2020
Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2020. Línia 7. Millora de la xarxa viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 14/02/2020 2020
Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments (2020) 07/02/2020 2020
Monuments
Subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2020) 13/03/2020 2020
Servei de Programes Europeus
Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i consells esportius per redactar projectes europeus" (2020) 30/09/2020 2020
Selecció de 30 edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 31/10/2020 2020
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2020) 30/04/2020 2020
Subvencions per al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària (2020) 25/08/2020 2020
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2020) 29/05/2020 2020
Habitatge
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2020) 14/08/2020 2020
Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2020) 14/02/2020 2020
Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social (2020) 14/02/2020 2020
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2020) 31/08/2020 2020
Comunicació Cultural
Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (2020) 23/06/2020 2020
Noves Tecnologies
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) 15/03/2019 2019
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020) 15/05/2020 2020
Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar i facilitar l'accés a equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies (2020) 29/06/2020 2020
Subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals de les comarques gironines arran de la situació de la COVID-19 31/12/2020 2020
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Subvenció per a la retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE 30/11/2020 2020 / 2021 / 2022
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de l'impacte de la COVID-19 29/07/2020 2020
Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 29/01/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2021) 29/01/2021 2021
Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 13/03/2020 2020
Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020) 29/01/2020 2020
Servei d'Esports
Programa A1. Suport als programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva (2020) 19/06/2020 2020
Programa A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2020) 19/06/2020 2020
Programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2020) 19/06/2020 2020
Programa A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (2020) 19/06/2020 2020
Programa A5. Suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals (2020) 31/07/2020 2020
Programa D. Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2020) 19/06/2020 2020

Convocatòria oberta

Convocatòria tancada

Pendent de convocatòria

Cercador de subvencions

Paraula clau

Catàleg de serveis

Consulta tots els serveis de la Diputació de Girona