Subvencions 2024

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

14/02/2024 Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona (2024)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
06/02/2024 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2024)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
01/02/2024 Subvencions per a despeses del lloc de secretaria-intervenció (2024)

Obertura de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
01/02/2024 Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (2024-2025)

Obertura de la convocatòria

Cooperació Cultural
01/02/2024 Subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona (2024-2025)

Obertura de la convocatòria

Cooperació Cultural
28/02/2024 Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (2024-2025)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
28/02/2024 Subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona (2024-2025)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
29/02/2024 Subvencions per a despeses del lloc de secretaria-intervenció (2024)

Tancament de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
01/03/2024 Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2024)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
04/03/2024 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2024)

Tancament de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
08/03/2024 Subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER i les escoles municipals (2024)

Fi del termini de justificació

Educació i Joventut