Subvencions 2020

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (2020)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2020 Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2020 Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2020 Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local