Requisits tecnològics

1. Certificats digitals: 

Per poder fer, per mitjà de la Seu electrònica de la Diputació de Girona, determinats tràmits en què sigui necessari identificar-se o signar s'admeten els certificats i els mecanismes d'identificació especificats a «Certificats digitals emprats i admesos per la Seu electrònica».

Per comprovar la validesa dels certificats digitals emprats per la Seu electrònica consulteu «Validació de certificats digitals».

 

2. Sistemes operatius i navegadors suportats

  • Mozilla Firefox, versió 3.5 o superior;
  • Microsoft Internet Explorer, versió 7.0 o superior;
  • Google Chrome, versió 22.0.1229.1.92 o superior.

 

3. Java: màquina virtual

En tots els casos és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior.

Si ja teniu la màquina virtual de Java instal·lada, cal que us assegureu que teniu, com a mínim, la versió 1.6.0_31. Aneu a aquest enllaç per saber la versió que teniu instal·lada.

Si utilitzeu un servidor Proxy per accedir a Internet (si teniu dubtes de si l'utilitzeu o no, contacteu amb el vostre Departament d'Informàtica), cal que configureu el Java amb aquesta informació i seguint les instruccions. Per obtenir les claus heu d'anar a la pàgina web Consorci AOC.

 

4. Javascript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

 

5. Applet

És necessari permetre la descàrrega d'applets per utilitzar els diferents components de signatura electrònica necessaris.

 

6. Documents en format PDF 

Cal tenir instal·lat l'Adobe Reader 7.0 o superior. Si no el teniu instal·lat, podeu descarregar-vos-el gratuïtament.

Per generar documents en format PDF a partir d'altres aplicacions ofimàtiques es poden descarregar, entre d'altres, les solucions gratuïtes següents:

 

7. Documents adjunts

Per adjuntar documents a les sol·licituds, els escrits i les comunicacions presentats en el Registre Electrònic s'ha de garantir que són llegibles i que estan lliures de virus informàtics o de qualsevol altre codi maliciós.

Han de tenir el format PDF o el propi dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office per a documents de text, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i estàndards aprovats per l'Esquema nacional d'interoperatibilitat que s'incorporen en l'entorn de la Seu Electrònica.

 

8. Lector de targetes

El DNI electrònic o qualsevol certificat digital inclòs en una targeta necessita un dispositiu addicional que és el lector de targetes criptogràfiques. 

 

9. Controladors (drivers) i claus públiques

El DNI electrònic necessita controladors específics per poder funcionar.

Un cop instal·lats els controladors, és recomanable instal·lar també les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació per evitar missatges d'avís reiteratius que alerten que el navegador no reconeix els certificats. Per descarregar i instal·lar les claus, heu d'anar a la pàgina web Consorci AOC o bé consultar l'espai «Descàrrega de claus públiques» d'aquesta Seu per obtenir més informació (enllaç a l'espai corresponent de la Seu electrònica).