Política de participació a les xarxes socials

La Diputació de Girona i el seu grup institucional fan una aposta decidida per les xarxes socials amb l'objectiu de fomentar la transparència, la participació, la innovació, la qualitat, la interacció i, en definitiva, els valors vinculats al bon govern.

L'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona gestiona directament les xarxes socials de la corporació. Genera continguts relacionats amb els àmbits d'actuació de la corporació, així com d'interès general per a les persones que viuen i/o treballen en algun dels 221 municipis gironins.

Àmbits d'actuació:

 • Arxius i documents
 • Bon govern, transparència i participació ciutadana
 • Carreteres
 • Cartografia
 • Difusió
 • Cultura
 • Esports
 • Govern local
 • Habitatge
 • Llengua
 • Medi ambient
 • Noves tecnologies
 • Patrimoni i expropiacions
 • Programes europeus
 • Promoció econòmica
 • Protocol i comunicació
 • Salut pública
 • Turisme

 

El mateix equip de l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona també supervisa les línies d'actuació de les xarxes socials dels organismes autònoms, ens dependents i projectes vinculats.

Actualment, la Diputació de Girona té una presència activa a Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i LinkedIn, ja que l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona considera que són els canals més efectius per comunicar-se amb la ciutadania i amb altres administracions, entitats, empreses... a través de les xarxes socials. Al directori de xarxes socials s'especifiquen els canals en què són actius la Diputació de Girona, els organismes autònoms, ens dependents i projectes vinculats.

Amb la voluntat de vetllar per una comunicació adequada a les xarxes socials de la Diputació de Girona, l'Oficina de Difusió segueix el conjunt de regles de convivència i normes de conducta a Internet (etiqueta). Pel mateix motiu, els comentaris dels usuaris quan s'adrecin a la Diputació de Girona i el seu grup institucional a través de les xarxes socials:

 • Han de ser pertinents (relacionats amb els àmbits d'actuació de la Diputació de Girona).
 • Han de ser respectuosos (no han d'ofendre ni atemptar contra la dignitat d'altres persones).
 • No han d'incloure dades de caràcter personal d'accés restringit ni contingut publicitari.
 • Han de respectar la Llei de propietat intel·lectual.

 

L'Oficina de Difusió no respondrà de les aportacions que no segueixin aquestes normes i podrà bloquejar els usuaris que hagin fet aquests comentaris.

D'altra banda, les xarxes socials de la Diputació de Girona no substitueixen els canals ordinaris a través dels quals la ciutadania pot exercir el dret d'accés a la informació pública. Per exercir aquest dret, es pot tramitar la corresponent petició per Internet (o presencialment), seguint el procediment descrit a tràmit d'accés a la informació pública.

La Diputació de Girona i el seu grup institucional només es fan responsables dels continguts emesos a través dels seus perfils a les xarxes socials.