Certificats digitals emprats i admesos per la Seu Electrònica

Certificats digitals emprats per la Seu Electrònica:

En aquesta Seu Electrònica s’utilitzen certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació i amb les finalitats següents:

 • Certificat de seu electrònica

  Certificat emès per l’Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d’identificar i garantir la comunicació segura amb la Seu Electrònica de la Diputació de Girona.

  URL del certificat:
  seu.ddgi.cat 
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Agència Catalana de Certificació 
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat de segell electrònic del registre electrònic

  Certificat emès per l’Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d’identificar i autenticar l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, utilitzat per signar els rebuts emesos pel Registre Electrònic de la Diputació de Girona.

  URL del certificat:
  registre-es.ddgi.cat 
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat de l’aplicació del Perfil del contractant de la Diputació de Girona (fins a l’1 de juny de 2016)

  URL:
  ssl3.ddgi.org/taulerAnuncisLicitacions
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Agència Catalana de Certificació 
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat de servidor del Butlletí Oficial de la Província de Girona

  Certificat emès pel Consorci AOC amb el propòsit d’identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d’aplicacions de la Diputació de Girona, vinculat al servei del Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

  URL:
  ssl3.ddgi.org/bop
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat de l’aplicació de publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

  Certificat emès pel Consorci AOC amb el propòsit de signar individualment els anuncis publicats a l’edició del Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

  URL:
  ssl3.ddgi.org/BopPublicar
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat de l’aplicació de consulta de l’històric del Butlletí Oficial de la Província de Girona

  URL:
  www.ddgi.cat/bopH
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  no s’ha emès cap certificat
  Tipus de certificat:
  no hi ha cap certificat
 • Certificat l’aplicació de tramesa d’actes a l’ACTU@L

  URL:
  ssl3.ddgi.org/ActesAjuntament
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Agència Catalana de Certificació 
  Tipus de certificat:
  certificat de servidor SSL
 • Certificat l’aplicació de consulta d’actes a l’ACTU@L

  URL:
  www.ddgi.cat/PCDES_ACTUAL/Main.aspx
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  no s’ha emès cap certificat
  Tipus de certificat:
  no hi ha cap certificat

Certificats emprats fora dels dominis de la de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona:

La Diputació de Girona també reconeix com a pròpies i integrants de la Seu Electrònica, tot i que no són dins dels seus dominis, les adreces i els certificats corresponents següents:

 • Certificat de l’aplicació del Perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (a partir de l’1 de juny de 2016)

  URL:
  contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Generalitat de Catalunya 
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur 
 • Certificat de l’aplicació de tràmits electrònics E-Tram

  URL:
  tramits.seu.cat
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur 
 • Certificat de l’aplicació de tràmits interadministratius EACAT

  URL:
  idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur
 • Certificat de l’aplicació de factures electròniques E-Fact

  URL:
  efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=136
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur
 • Certificat de l’aplicació del tauler d’anuncis i edictes E-Tauler

  URL:
  tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001760009
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur
 • Certificat de l’aplicació de notificacions electròniques E-Notum

  URL:
  usuari.enotum.cat/webCiutada
  Destinatari del certificat:
  Diputació de Girona
  Emissor del certificat:
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
  Tipus de certificat:
  CDS1-certificat de dispositiu segur

Certificats digitals d’usuaris admesos per accedir als serveis de Seu Electrònica:

 • Els identificadors digitals idCAT emesos per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert.
 • Els certificats inclosos en el DNI electrònic.
 • Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
 • Qualsevol altre identificador digital validat pel CATCert, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.