Certificats digitals emprats i admesos per la Seu Electrònica

Certificats digitals emprats per la Seu Electrònica:

En aquesta Seu Electrònica s’utilitzen certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació i amb les finalitats següents:

a) Certificat de seu electrònica

Certificat emès per l’Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d’identificar i garantir la comunicació segura amb la Seu Electrònica de la Diputació de Girona.

URL del certificat: https://seu.ddgi.cat 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Agència Catalana de Certificació 

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL

 

b) Certificat de segell electrònic del registre electrònic

Certificat emès per l’Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d’identificar i autenticar l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, utilitzat per signar els rebuts emesos pel Registre Electrònic de la Diputació de Girona.

URL del certificat: https://registre-es.ddgi.cat 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL

 

c) Certificat de l’aplicació del Perfil del contractant de la Diputació de Girona (fins a l’1 de juny de 2016)

URL:  https://ssl3.ddgi.org/taulerAnuncisLicitacions

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Agència Catalana de Certificació 

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL

 

d)  Certificat de servidor del Butlletí Oficial de la Província de Girona

Certificat emès pel Consorci AOC amb el propòsit d’identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d’aplicacions de la Diputació de Girona, vinculat al servei del Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

URL: https://ssl3.ddgi.org/bop

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL 

 

e) Certificat de l’aplicació de publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Certificat emès pel Consorci AOC amb el propòsit de signar individualment els anuncis publicats a l’edició del Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

URL: https://ssl3.ddgi.org/BopPublicar 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL 

 

f) Certificat de l’aplicació de consulta de l’històric del Butlletí Oficial de la Província de Girona

URL: http://www.ddgi.cat/bopH

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): no s’ha emès cap certificat

Tipus de certificat: no hi ha cap certificat

 

g) Certificat l’aplicació de tramesa d’actes a l’ACTU@L

URL: https://ssl3.ddgi.org/ActesAjuntament

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Agència Catalana de Certificació 

Tipus de certificat: certificat de servidor SSL

 

h) Certificat l’aplicació de consulta d’actes a l’ACTU@L

URL: http://www.ddgi.cat/PCDES_ACTUAL/Main.aspx 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): no s’ha emès cap certificat

Tipus de certificat: no hi ha cap certificat

 

Certificats emprats fora dels dominis de la de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona:

La Diputació de Girona també reconeix com a pròpies i integrants de la Seu Electrònica, tot i que no són dins dels seus dominis, les adreces i els certificats corresponents següents:

> Certificat de l’aplicació del Perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (a partir de l’1 de juny de 2016)

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Generalitat de Catalunya 

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur 

 

> Certificat de l’aplicació de tràmits electrònics E-Tram

URL: https://tramits.seu.cat/

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur 

 

> Certificat de l’aplicació de tràmits interadministratius EACAT

URL: https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL  

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur

 

> Certificat de l’aplicació de factures electròniques E-Fact

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=136 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur

 

> Certificat de l’aplicació del tauler d’anuncis i edictes E-Tauler

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001760009 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur

 

> Certificat de l’aplicació de notificacions electròniques E-Notum

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada 

Destinatari del certificat («Emès per a»): Diputació de Girona

Emissor del certificat («Emès per»): Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Tipus de certificat: CDS1-certificat de dispositiu segur

 

Certificats digitals d’usuaris admesos per accedir als serveis de Seu Electrònica:

> Els identificadors digitals idCAT emesos per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert.

> Els certificats inclosos en el DNI electrònic

> Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

> Qualsevol altre identificador digital validat pel CATCert, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.


 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A