Calendari oficial

El calendari de dies inhàbils, a l’efecte del còmput de terminis, està regulat en el capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual, de conformitat amb l’article 30 d’aquesta Llei, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari; és a dir, des del dilluns fins al divendres, sempre que no siguin festius.

El calendari de dies inhàbils de la Diputació de Girona per a aquest 2020 és el següent:

 

Calendari oficial de festes laborals a Catalunya el 2020

D’acord amb el que disposa ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 (DOGC 7897 de 14.6.2019), els dies festius a Catalunya i, per tant, inhàbils són els següents:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 6 de gener (Reis)
 • 10 d’abril (Divendres Sant)
 • 13 d'abril (Dilluns de Pasqua).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 8 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

 

Calendari de festes locals a Girona el 2020

D’acord amb el que disposa ORDRE TSF/229/2019 de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020, els dies festius a Girona i, per tant, inhàbils són els següents:

 • 1 de juny
 • 29 d’octubre

 

Dies en els que la Diputació de Girona romandrà tancada i, per tant, també inhàbils:

 • 22 de maig (Santa Rita)
 • 24 de desembre (Vigília de Nadal)
 • 31 de desembre (Vigília d'Any Nou)

El Registre Electrònic de la Diputació de Girona admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el Registre Electrònic no estigui operatiu, s’anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.
A l’efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en un dia inhàbil.