Ajuda a la navegació

Durant el procés d'adequació dels continguts de la Seu a la normativa d'accessibilitat vigent s'han incorporat un conjunt de funcionalitats que milloren la usabilitat, l'accessibilitat i la qualitat general, com són:

  • Fonts amb mides relatives que permetin augmentar la mida del text utilitzant les opcions convencionals del navegador.

  • Avisos d'entrada a la Seu electrònica i de sortida quan els enllaços i redireccionaments portin cap a llocs web fora de l'àmbit del protocol de seguretat https://.

  • Enllaços a noves pàgines que no obrin noves finestres de navegació o que, en el cas que ho facin, que aparegui l'avís preceptiu relatiu a l'obertura d'una nova finestra de navegació.

  • Versió imprimible de les pàgines que permeti visualitzar el contingut de les pàgines del web de la Diputació, de manera que elimini els elements de navegació i només mostri el contingut.

  • Opció de visualitzar les pàgines del web sense estils, havent desactivat prèviament aquesta opció al navegador, per veure la informació en disseny original o en text per columnes. 

  • Botons de retrocés que permetin tornar a la pàgina visitada anteriorment.

  • Branques jeràrquiques (fil d'Ariadna) que ressegueixin el camí de nodes que condueix cap a una pàgina específica, atenent a l'esquema o estructura del web com a mecanisme per ubicar l'usuari dins del mapa web en tot moment.

  • Menús i sumaris de navegació visibles durant tota la navegació que permetin recuperar la visita a altres espais del web sense necessitat de passar per la pàgina d'inici.

  • Vinculació de diferents pàgines de la Seu amb continguts relacionats o d'interès comú per facilitar la consulta a l'usuari, per exemple, relacionar els serveis presents al Catàleg de serveis amb els tràmits associats a cadascun dels serveis, encara que, en efecte, es trobin en llocs diferenciats («Serveis»/«Tràmits») de l'estructura web.