Subvencions 2020

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

06/08/2020 Selecció de 30 edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Obertura de la convocatòria

Servei de Programes Europeus
04/08/2020 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2020)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
31/07/2020 Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2020)

Obertura de la convocatòria

Habitatge
29/07/2020 Subvencions per al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària (2020)

Obertura de la convocatòria

Unitat de Gestió de la Informació
17/07/2020 Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i consells esportius per redactar projectes europeus" (2020)

Obertura de la convocatòria

Servei de Programes Europeus
10/08/2020 Subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música (2020)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
14/08/2020 Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2020)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
25/08/2020 Subvencions per al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària (2020)

Tancament de la convocatòria

Unitat de Gestió de la Informació
31/08/2020 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2020)

Tancament de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents