Subvencions 2023

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

20/03/2023 Selecció de dos projectes expositius per al programa «Exposicions Viatgeres» per al període 2023-2024

Obertura de la convocatòria

Oficina de Difusió
03/04/2023 Subvencions per a actuacions municipals per nevades (2023)

Obertura de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
17/03/2023 Subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals (2023)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
03/03/2023 Subvenció per al finançament de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (2023)

Obertura de la convocatòria

Gabinet de Presidència
02/03/2023 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
29/03/2023 Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2023)

Tancament de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
30/03/2023 Subvenció per al finançament de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (2023)

Tancament de la convocatòria

Gabinet de Presidència
31/03/2023 Convocatòria per a la selecció de consells comarcals per a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona (2023)

Tancament de la convocatòria

Medi Ambient
31/03/2023 Campanya extraordinària de subvencions per ajuntaments per a la millora de la xarxa viària, dins del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (2023)

Tancament de la convocatòria

Medi Ambient
31/03/2023 Fons econòmic de caràcter extraordinari (2023)

Tancament de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis