Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2022/8963 ANNA PEREZ MARTRA 490615/000 premi a l'esportista Ferran Serra COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8631 MARIA CARMEN GONZALEZ GONZALEZ 490615/000 premi a l'esportista Aina Fernandez COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 1.000,00
2022/8761 MARTINA PETRAKOVICOVA 490615/000 premi a l'esportista Marek Egusquiza COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8771 MONTSERRAT NOGUE LLISTOSELLA 490615/000 premi a l'esportista Nora Coll COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8671 ANNA TEIXIDOR JUHERA 490615/000 premi a l'esportista Arnau Sala Teixidor COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8722 PERE PLANAGUMA SOLA 490615/000 premi a l'esportista Berta Planagumà COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8717 ALEX VIDAL MOLIST 490615/000 premi a l'esportista Ona Vidal COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8693 SONIA PADROSA BRUGUE 490615/000 premi a l'esportista Irene Clot Padrosa COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8661 MIRIAM CASTILLAZUELO MAQUEDA 490615/000 premi a l'esportista Irina Casadellà COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 250,00
2022/8497 RAQUEL FONT LLADÓ 490615/000 premi a l'esportista Cesc Amat Font COOPERACIO ESPORTIVA C 2022 350,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any