Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2022/4144 ASSOCIACIO RECREATIVA PER L ESPORT I LA CULTURA FOMENT PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS 2022-CURSOS DE MONITORS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL COOPERACIÓ CULTURAL RO 2022 1.990,98
2022/7103 AJ. DE SIURANA D EMPORDÀ (AJ) Millora del cementiri de Siurana d'Empordà. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 43.169,16
2022/6948 AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIA Inversió al Cementiri Municipal. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 50.000,00
2022/7060 AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET Millora condicions d'accessibilitat i deficiències dels elements estructurals al Cementiri Municipal de Sant Joan de Mollet. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 47.049,55
2022/6926 AJ. DE PALAU DE SANTA EULALIA Millora del cementiri de Palau de Santa Eulàlia. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 50.000,00
2022/6937 AJ. DE LLERS Obres de millora i reparació de cobertes en el cementiri municipal de Llers. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 37.234,31
2022/7013 AJ. DE GER Actuacions al cementiri de Ger. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 50.000,00
2022/7022 AJ. DE FONTCOBERTA Reparació i millora de l'accessibilitat del Cementiri Municipal de Fontcoberta. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 28.672,01
2022/7011 AJ. D ESPOLLA Millora deficiències accessibilitat, reparació elements estructurals, ossera i reducció residus en el Cementiri municipal. (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 42.316,10
2022/7018 AJ. DE COLERA (AJ) Reforma cementiri municipal . (2022/ 490.606.009) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2022 43.441,99

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any