Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2020/5331 AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL Finançament de les despeses preparatòries per al MIC 2020 (490600/034) Exp. 2020/5331 PRESIDENCIA 2020 34.500,00
2020/6364 AJ. DE VILALLONGA DE TER Subvenció exclosa de concurrencia edició llibre El drac de Vilallonga de Ter COMUNICACIÓ CULTURAL C 2020 3.025,00
2020/406 INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D OLOT Subvenció nominativa ICCO-Ajuntament d'Olot col·leccions municipals COMUNICACIÓ CULTURAL C 2020 3.400,00
2020/5033 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D ALP Adequació cuina i espais complementaris escola Bac de Cerdanya 2020/5033 490600/058 PRESIDENCIA C 2020 20.000,00
2020/3873 COL.LEGI PERIODISTES DE CATALUNYA - DEMARCACIÓ DE GIRONA Activitats diverses del Col·legi (2020/3873) 490600/057 PRESIDENCIA C 2020 10.000,00
2020/5670 FORUM DE SINDICS/QUES, DEFENSORS/ORES LOCALS DE CATALUNYA Pla de Treball 2020 (2020/5670) 490600/056 PRESIDENCIA C 2020 10.000,00
2020/6193 CLUB NATACIÓ OLOT 490798/177 SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB NATACIÓ OLOT PER A LES ACTIVITATS ANUALS COOPERACIO ESPORTIVA C 2020 15.000,00
2020/5423 ASSOCIACIO ROBOLOT TEAM ROBOLOT 2020 (2020/5423) 490600/052 PRESIDENCIA RP 2020 7.000,00
2020/3596 CLUB DE TENNIS LA BISBAL EMP. 490798/120 NOMINATIVA A CT LA BISBAL PELS ACTES PREPARATIUS DEL V TORNEIG INTERNACIONAL DE TENNIS COOPERACIO ESPORTIVA C 2020 6.000,00
2020/4274 AJ. DE CERVIA DE TER Connexió dels abastaments d'aigua de Cervià de Ter i el nucli de Raset 2020/4274 490600/054 PRESIDENCIA 2020 45.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Contabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

P Pagada

OP Ordenada parcialment

J Justificada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any