Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2019/6367 GRUP D ERC DE LA DIPUTACIO DE GIRONA Assignació grup ERC (mandat 2019-2023) (Exp. 2019/6367) (490600/188) PRESIDENCIA OP 2019 259.919,35
2019/7411 CONSELL COMARCAL PLA ESTANY ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 3.291,75
2019/1671 AJ. DE BANYOLES (AJ) ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019_2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 11.828,25
2019/1504 INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D OLOT ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 3.514,95
2019/1396 FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 2.610,00
2019/1492 AJ. DE SANTA CRISTINA D ARO ACTIVITATS DIVERSES ESCOLES DINS PROGRAMA INDIKA, CURS 2019/2020_PRIMER TRIMESTRE COOPERACIÓ CULTURAL C 2019 506,25
2019/6372 GRUP INDEPENDENTS DE LA SELVA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA Assignació Grup polític IdS (mandat 2019-2023) (Exp. 2019/6372) (490600/180) PRESIDENCIA PP 2019 70.887,10
2019/6366 GRUP DE LA DIPUTACIO DE GIRONA JUNTS PER CATALUNYA Assignació grup polític JxCat (mandat 2019-2023) (Exp. 2019/6366) PRESIDENCIA PP 2019 307.177,42
2019/2218 CLUB AQUATIC XALOC 2019 convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat física i l'esport COOPERACIO ESPORTIVA 2019 1.875,00
2019/1433 ESCOLA CARITAT SERINYANA 2019 convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat física i l'esport COOPERACIO ESPORTIVA 2019 874,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Contabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

P Pagada

OP Ordenada parcialment

J Justificada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any