Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2023/10412 GRUP CUP SOM POBLE Assignació grup polític Grup CUP Som Poble. Mandat 2023-2027 (2023/10412) 490613/475 PRESIDENCIA RP 2023 94.258,06
2023/5231 AJ. DE CADAQUES SUBV. Fons Extraordinari 2023 ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2023 17.030,32
2023/10507 GRUP INDEPENDENTS DE LA SELVA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA Assignació grup polític Independents de la Selva de la Diputació de Girona. Mandat 2023-2027 (2023/10507) 490613/476 PRESIDENCIA RP 2023 65.980,65
2023/139 LIVING LIVE A.I.E. Subvenció nominativa a Living Live AIE per al finançament del Porta Ferrada. COOPERACIÓ CULTURAL RO 2023 65.000,00
2023/6893 ALBERT MASO COLL SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES A LA PROVÍNCA DE GIRONA 2023. 490604/006. MEDI AMBIENT C 2023 3.500,00
2023/7000 CAN BALLERA SCP SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 2023. 490604/006. MEDI AMBIENT C 2023 350,00
2023/10979 AJ. DE MAÇANET DE LA SELVA Subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de l'arranjament de la teulada del teatre La Societat (490602/316) COOPERACIÓ CULTURAL RO 2023 10.000,00
2023/9786 AJ. DE BOLVIR Subvenció a l'Aj. de Bolvir per al XVIIè Concurs nacional de vaca bruna dels Pirineus 490798/392 MEDI AMBIENT C 2023 13.000,00
2023/9785 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA Subvenció al CC Cerdanya per al XVIIè Concurs nacional vaca bruna dels Pirineus 490798/391 MEDI AMBIENT C 2023 5.000,00
2023/10042 AJ. DE CERVIA DE TER Refacció d'un tram de la Muralla 2023/10042 (490798/379) PRESIDENCIA RO 2023 250.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any