Incidències i disponibilitat de la Seu Electrònica

En aquest apartat es detallen les interrupcions i les incidències tècniques de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona, tant les que ja han tingut lloc com les que es preveuen per al manteniment del servei.  També s’hi publica, si s’escau, el sistema alternatiu de registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció del servei de registre electrònic. 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A