Subvencions 2023

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

31/01/2023 PROGRAMA A1. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Esports
31/01/2023 PROGRAMA A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Esports
31/01/2023 PROGRAMA A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Esports
31/01/2023 PROGRAMA A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Esports
31/01/2023 PROGRAMA B1. Suport a l'activitat esportiva federada (2023)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Esports
15/02/2023 Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2023)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
15/02/2023 Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2023)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
15/02/2023 Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2023)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
15/02/2023 Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2023)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
23/02/2023 Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (2023-2024)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural