Full de contactes

Suport a l'administració electrònica dels municipis
Tel: 972 185 185
a/e: emunicipis@ddgi.cat
Aquest centre dóna suport en els àmbits següents:

  • Correu electrònic
  • Gestor d'expedients municipal

Indiqueu en cada consulta a quins dels serveis feu referència.

Actualització de la pàgina web
Tel: 972 185 185 a/e: webspobles@ddgi.cat

  • Podeu sol·licitar un usuari per gestionar els continguts de la vostra web enviant un correu electrònic amb el vostre nom i cognoms, càrrec i una adreça de correu electrònic.
  • Podeu sol·licitar canvis a la vostra web enviant un correu electrònic. És important que indiqueu el menú i l'apartat que conté la informació que voleu actualitzar.


Incidències tècniques
a/e: sistemes@ddgi.cat
Enviant un correu podeu obrir incidència relacionada amb els següents temes:

  • gestió de servidors allotjats al centre de càlcul de Diputació de Girona
  • allotjament de webs sota el conveni de Hosting
  • modificacions del servei de DNS


Padró municipal
Tel: 972 18 50 28 o 972 18 48 16
Per enviar incidències relacionades amb la gestió pròpia del padró per part dels municipis que estan en custòdia.
a/e: incidenciespadro@ddgi.cat

Servei responsable

Noves Tecnologies