Xarxa Mercats Sedentaris de Girona (XMSG)

La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) aglutina els mercats sedentaris de titularitat pública de la demarcació de Girona amb l'objectiu de donar suport a les polítiques locals per aconseguir l'excel·lència dels mercats sedentaris com a equipaments públics, peces clau del comerç local, a fi de reivindicar la funció social d'aquests espais i donar valor a l'origen i a la qualitat dels productes que s'hi ofereixen.

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Poden sol·licitar aquest servei ajuntaments i associacions dels mercats municipals coberts de la demarcació de Girona. Només s'accepten els mercats de titularitat pública, independentment del model de gestió pel qual es regeixin. En queden exclosos els mercats de marxants i els mercats de titularitat privada.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei per mitjà de la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud, emplenat degudament, signat digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.
  • Acord del Ple de l'ajuntament on el mercat està ubicat, aprovant l'adhesió

Terminis

Data d'inici del termini: 22/04/2024
Data d'acabament del termini: Il·limitat

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació