Xarxa Territorial de les Comarques Gironines de l'Aliança Educació360

El 2 d'abril de 2019 es va signar el Protocol d'intencions entre la Diputació de Girona i l'Aliança Educació360 per a l'adhesió de la Diputació a aquesta iniciativa.

L'Aliança Educació360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, i també entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que es pugui accedir a noves oportunitats educatives amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.

En aquest sentit, un dels objectius de la Diputació de Girona és impulsar i donar suport a projectes d'educació, de promoció cultural, patrimonial i artística, i col·laborar i cooperar amb agents públics i privats en aquests àmbits. En el marc d'aquests objectius, la Diputació treballa per fer arribar la cultura i l'educació arreu del territori i al màxim de població possible, especialment a les persones que pateixen risc d'exclusió o privació culturals.

D'acord amb el pacte segon del Protocol d'intencions formalitzat, les parts es comprometen a:

  • Complir els compromisos dels participants en el projecte «Educació360, a Temps Complet».
  • Promoure el desenvolupament de projectes d'Educació360 a les comarques gironines.

A qui s'adreça

Ens públics

L'Aliança Educació360 està oberta a la incorporació d'ens locals; centres educatius; entitats del tercer sector de lleure, esportiu, cultural, social de Catalunya; AFAS i organitzacions de famílies; iniciatives comunitàries i empresarials; equipaments i recursos; així com a centres de recerca i universitats i organitzacions professionals i ciutadans compromesos amb el canvi educatiu.

Accés al servei

Les entitats, tant públiques com privades, així com els centres educatius que manifestin la voluntat d'adherir-se a l'Aliança Educació360 només han de signar el document d'adhesió que trobaran al web www.educacio360.cat.

Amb aquest gest, es comparteix el repte de treballar perquè tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i de connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Perquè cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions, tot assumint els compromisos proposats per l'Aliança Educació360.

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït

Normativa

Protocol d'intencions formalitzat entre la Diputació de Girona i l'Aliança Educació360, el 2 d'abril de 2019, per a l'adhesió a l'Aliança Educació360.

Servei responsable

Educació i Joventut

Documentació