Préstec de fons per als clubs de lectura de les biblioteques i punts d'informació i lectura de la província de Girona.

Suport als clubs de lectura del territori mitjançant l'adquisició i préstec de lots de llibres (tant d'adults com d'infants).

La tria dels títols es basa tant en les desiderates dels conductors dels clubs de lectura com en el criteri del responsable del servei.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens públics: biblioteques públiques i punts d'informació i lectura
Entitats: que organitzin clubs de lectura

Accés al servei

Estar integrat al registre del Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya o tenir conveni d'adhesió a la Xarxa de Punts d'informació i Lectura de la Diputació de Girona.

La sol·licitud per part d'altres entitats s'ha de realitzar a través de la seva biblioteca de referència.

Els clubs de lectura han de ser sense afany de lucre.

Per poder sol·licitar els documents, les biblioteques han de realitzar el tràmit a través de l'aplicació de l'extranet del Servei de Biblioteques: http://www.bibgirona.cat/extranet/lic_batches

Més informació

http://www.bibgirona.cat/extranet

Servei responsable

Biblioteques