Formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

El programa de formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals al personal tècnic i als càrrecs electes del municipis gironins. El programa està dissenyat amb cursos, jornades i tallers que formen part d'un programa anual i que responen a les demandes i les necessitats detectades.

Aquest programa de formació està estructurat en cursos o tallers de 5 hores cadascun, els continguts, el professorat, les dates i els llocs de realització dels quals s'especifiquen en cada curs.

Els cursos de formació per a càrrecs electes són jornades de 3 hores de durada que s'ofereixen als ajuntaments i que van dirigits exclusivament a l'equip de govern.

Aquests cursos es duen a terme en l'espai i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d'assistents. 

Cursos 2024

 

 • Dijous 29 de febrer
  Taller de prevenció i gestió de conflictes d'interessos 2024 - Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat)
 • Dimarts 26 de març
  Les implicacions dels sistemes de recollida de residus en la protecció de dades personals 2024
 • Dimarts 9, 16 i 30 d'abril
  Transparència en l'Administració pública
 • Dimarts 7 de maig
  Curs de Dades obertes a l'Administració pública
 • Dimarts 14 de maig i 21 de maig
  El què, el perquè i el com de la participació ciutadana: processos participatius, pressupostos, òrgans i consultes populars

 

Més informació i inscripcions

 

 

Cursos anteriors

 

 

A qui s'adreça

Ens públics
 • Als ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una administració local de Girona.
 • Els serveis s'ofereixen a càrrecs electes i alts càrrecs que tenen delegacions en temes de bon govern, transparència i participació ciutadana, o que volen portar a terme projectes a l'entorn d'aquest àmbit, i al personal tècnic d'aquests ens.

Normativa

Servei responsable

Govern Obert