Incidències i disponibilitat de la Seu electrònica

En aquest apartat es detallen les interrupcions i les incidències tècniques de la Seu electrònica de la Diputació de Girona, tant les que ja han tingut lloc com les que es preveuen per al manteniment del servei. També s'hi publica, si s'escau, el sistema alternatiu de registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció del servei de registre electrònic.