Certificats digitals emprats i admesos per la Seu Electrònica

Certificats digitals emprats per la Seu Electrònica:

En aquesta Seu Electrònica s'utilitza un certificat electrònic emès per Digicert Inc que engloba la totalitat dels serveis inclosos a la Seu Electrònica :

 • Seu Electrònica de la Diputació de Girona
 • Butlletí Oficial de la Província de Girona
 • Registre d'entrada
 • Tramesa d'actes a l'ACTU@L
 • Tramesa de sol·licitud de subvencions per a entitats, empreses i ciutadania

Certificat emès per Digicert Inc amb el propòsit de garantir la comunicació segura amb la Seu Electrònica de la Diputació de Girona.

URL del certificat:
seu.ddgi.cat 
Destinatari del certificat:
Diputació de Girona
Emissor del certificat:
DigiCert Inc
Tipus de certificat:
Certificat de servidor SSL - DigiCert SHA2 Secure Server CA

Certificats emprats fora dels dominis de la de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona:

La Diputació de Girona també reconeix com a pròpies i integrants de la Seu Electrònica, tot i que no són dins dels seus dominis, les adreces i els certificats corresponents següents:

 • Certificat de l'aplicació del Perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (a partir de l'1 de juny de 2016)

  URL:
  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=diputaci%C3%B3&idCap=14301168&ambit=5&%22
  Destinatari del certificat:
  contractaciopublica.gencat.cat
  Emissor del certificat:
  CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
  Tipus de certificat:
  Certificat de seu electrònica nivell mig
 • Certificat de l'aplicació de tràmits electrònics E-Tram

  URL:
  tramits.seu.cat
  Destinatari del certificat:
  Consorci Administracio Oberta Electronica de Catalunya
  Emissor del certificat:
  Sectigo Limited
  Tipus de certificat:
  Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
 • Certificat de l'aplicació de tràmits interadministratius EACAT

  URL:
  eacat.cat
  Destinatari del certificat:
  Consorci Administracio Oberta Electronica de Catalunya
  Emissor del certificat:
  Sectigo Limited
  Tipus de certificat:
  Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
 • Certificat de l'aplicació de factures electròniques E-Fact

  URL:
  https://efact.eacat.cat/
  Destinatari del certificat:
  Consorci Administracio Oberta Electronica de Catalunya
  Emissor del certificat:
  Sectigo Limited
  Tipus de certificat:
  Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
 • Certificat de l'aplicació del tauler d'anuncis i edictes E-Tauler

  URL:
  tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001760009
  Destinatari del certificat:
  Consorci Administracio Oberta Electronica de Catalunya
  Emissor del certificat:
  Sectigo Limited
  Tipus de certificat:
  Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
 • Certificat de l'aplicació de notificacions electròniques E-Notum

  URL:
  usuari.enotum.cat/webCiutada
  Destinatari del certificat:
  Consorci Administracio Oberta Electronica de Catalunya
  Emissor del certificat:
  Sectigo Limited
  Tipus de certificat:
  Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA

Certificats digitals d'usuaris admesos per accedir als serveis de Seu Electrònica:

 • Els identificadors digitals idCAT emesos per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.
 • Els certificats inclosos en el DNI electrònic.
 • Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
 • Qualsevol altre identificador digital validat pel CATCert, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.