Titularitat

L'òrgan titular de la Seu electrònica és la Presidència de la Diputació de Girona, d'acord amb el que disposa el Decret de Presidència de creació de la Seu electrònica de la Diputació de Girona, i n'és l'òrgan responsable l'Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de l'Àrea de Cooperació Local, que la gestiona amb el suport tècnic de l'Oficina de Difusió, del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i de la Secretaria General.

Les àrees i els organismes públics que utilitzen els serveis de Seu electrònica de la Diputació de Girona són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que s'hi troben. 

Disposició sobre la creació de la Seu electrònica de la Diputació de Girona

 

Dades de contacte

Podeu contactar amb la Diputació de Girona pels mitjans següents:

Adreça postal: pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona  

Telèfon: 972 185 000

Adreça electrònica: suggeriments@ddgi.cat

Òrgan gestor: Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

 

Mitjançant el formulari telemàtic que trobareu tot seguit, podeu adreçar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona qualsevol incidència, queixa, suggeriment o consulta de caràcter general sobre els serveis prestats:

Formulari de queixes, suggeriments i propostes