Mocions al Ple

En aquest apartat podeu consultar les mocions dels grups polítics presentades al Ple