Comptes justificatius

En aplicació del principi de transparència en l'activitat subvencional, que recull l'article 15 de la LTCat, en aquest espai podeu consultar els comptes justificatius dels beneficiaris d'ajuts econòmics a grups polítics representats a la corporació.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
NOM ANY Descarregar