Pla de Recuperació per a Europa (NextGenerationEU)

Descripció

 

Els fons coneguts com a Next Generation EU constitueixen un instrument d'estímul econòmic excepcional i de durada limitada establert el 21 de juliol de 2020 pel Consell Europeu com a resposta comuna, coordinada i solidària a la pandèmia causada per la covid-19 i a les seves conseqüències econòmiques i socials. Es tracta d'una aportació econòmica addicional i extraordinària, diferent dels fons de la política de cohesió.

Els fons comporten l'emissió comunitària conjunta de transferències i préstecs de fins a 750.000 MEUR per dur a terme reformes estructurals i inversions estratègiques que proporcionin més resiliència als reptes actuals i futurs; cosa que es materialitza en els àmbits de la transició ecològica i la transformació digital.

Els estats membres de la Unió Europea presenten davant la Comissió Europea plans de recuperació per afrontar els reptes específics que orientaran i mobilitzaran aquests fons europeus que, un cop aprovats pel Consell, es mobilitzen a través de diferents convocatòries ministerials, d'empreses, agències i fundacions públiques, de les comunitats autònomes, etcètera. Els requisits i obligacions dels beneficiaris, els terminis de presentació, les justificacions de les despeses, entre d'altres aspectes, es regulen a les bases reguladores de les subvencions i altres mecanismes de suport econòmic corresponents.

Els fons NextGenerationEU s'estructuren en dos instruments principals:

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

  • Constitueix el nucli del fons de recuperació per a Europa i està dotat amb 723.800 MEUR, dels quals 385.800 es destinaran a préstecs i 338.000 constituiran transferències directes no reemborsables. La seva finalitat és donar suport a la inversió i les reformes als estats membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, alhora que es promouen les prioritats climàtiques i digitals de la Unió Europea.

REACT-EU

  • És l'instrument d'ajuda a la recuperació per a la cohesió dels territoris d'Europa. Es tracta d'una iniciativa nova que compta amb 50.600 MEUR l'objectiu de la qual és ampliar i donar continuïtat a les mesures de resposta i reparació de la crisi de la covid-19. Els fons REACT-EU operen com a fons estructurals [Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Social Europeu (FSE) i Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD)], però d'execució més flexible i àgil, per promoure la recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.

A més, hi ha una aportació de fons addicionals a altres programes o fons europeus existents, com l'Horitzó 2020, l'InvestEU, el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) o el Fons de Transició Justa (FTJ).
Tot això ha anat acompanyat del reforçament del pressupost de la Unió Europea a llarg termini per al període 2021-2027. Més informació a: https://www.ddgi.cat/web/servei/7159/2021-2027-marc-financer-plurianual-i-el-fons-next-generation-eu

Projectes cofinançats amb fons NextGenerationEU en els quals participa la Diputació de Girona

Hidronet Baix Ter

Oficina Accelera Pime Rural

DUSGironaM2 - Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum en 17 municipis de Girona (Agullana; Amer; Breda, Castellfollit de la Roca; Esponellà; Jafre; La Cellera de Ter; Mieres; Navata; Peralada; Saus, Camallera i Llampaies; Urús, La Vall d'en Bas; Vall-llobrega; Viladamat; Viladrau i Vilanant)

DUSGironaM4 - Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, smart rural i TIC en 4 municipis de Girona (Peralada; Saus, Camallera i Llampaies; Urús, i Viladamat)

DUSGironaM1M3M5 - Energia tèrmica renovable i mobilitat sostenible en 3 municipis

Subvencions en espècie de la Diputació de Girona destinades a ajuntaments de fins a 20.000 habitants de les comarques gironines, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation (Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, reguladora de les subvencions destinades a la transformació digital i a la modernització de les entitats locals).

Destinataris

Ens públics, Entitats

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Enllaços d'interès
Convocatòries de fons europeus NextGenerationEU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Pla de Recuperació per a Europa