Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2024/76 FUNDACIO CIRCUS ARTS FOUNDATION 490798/059 Subvenció nominativa Festival Internacional del Circ COOPERACIÓ CULTURAL OPC 2024 55.000,00
2024/220 BONART CULTURAL, SL Subvenció nominativa a l'Editorial Bonart Cultural per l'edició de la revista Bonart, any 2024 COMUNICACIÓ CULTURAL C 2024 14.000,00
2024/78 FUNDACIO CIRCUS ARTS FOUNDATION Subvenció nominativa a Circus Arts Foundation per al finançament del Gran Circ de nadal 10è aniversari. COOPERACIÓ CULTURAL RO 2024 27.000,00
2024/697 FOMENT ESPORTIU CASSANENC 490798/029. NOMINATIVA FOMENT DEPORTIU CASSANENC - ACTIVITATS ANUALS. 2024/697 COOPERACIO ESPORTIVA C 2024 5.000,00
2024/693 FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON 490798/028. NOMINATIVA FUND. ESPORTIVA CAMPRODON - ACTIVITATS ANUALS. 2024/693 COOPERACIO ESPORTIVA C 2024 5.000,00
2024/627 ASSOCIACIO GIRONA JUDO 490798/027. NOMINATIVA ASSOCIACIÓ GIRONA JUDO - 16è CONGRÉS INTERNACIONAL DE JUDO. 2024/627 COOPERACIO ESPORTIVA C 2024 5.000,00
2023/10519 AJ. DE QUERALBS (AJ) Subvenció extraordinària tempesta 12 agost 2023. (490606/003) ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2024 70.000,00
2024/864 CLUB ESPORTIU GIMNASTICA ARTISTIVA PORQUERES 490615/001. DIRECTA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA PORQUERES - STAGE INTERNACIONAL GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. 2024/864 COOPERACIO ESPORTIVA RO 2024 1.500,00
2024/211 COL·LEGI D APARELLADORS I ARQUITECTES TECNICS DE GIRONA Subvenció nominativa edició revista La Punxa-CATG COMUNICACIÓ CULTURAL C 2024 1.500,00
2024/111 ASSOCIACIÓ JUVENIL I CULTURAL ELS VOLTORS Subvenció nominativa a l'Assoc. Juvenil i Cultural Els Voltors per al finançament de l'Empordà Music Festival. COOPERACIÓ CULTURAL C 2024 15.000,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any