Anunci sobre el compliment dels límits del personal eventual 1/2020


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Equip humà > Personal eventual
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General