Guia bàsica per a l'exercici del control permanent no planificable de les entitats del sector públic local (CA) - primera edició: gener 2020


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2657484 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció
Etiquetes Guia_contol_intern