Publicació BOP núm. 247 - 30/12/2019 - Edicte d'aprovació de la modificació de requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General