Publicació BOP núm. 247 - 30/12/2019 - Edicte d'aprovació de la modificació de requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció
Etiquetes Guia_contol_intern