Reglament orgànic de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2023
Categoria
Reglaments > Orgànic
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Presidència