Edicte de publicació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació de Girona i el seu sector públic per a l'any 2019


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 262118 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Equip humà > Massa salarial
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Organització i Recursos Humans Corporatiu