Compte general del Consorci de les Gavarres (2021)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Consorci de les Gavarres
Categoria
Compte general > Compte anuals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General