Edicte de publicació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació de Girona i el seu sector públic per a l'any 2023


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Equip humà > Massa salarial
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans