Incorporació de romanent 2IR 8/2022


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Modificacions pressupostàries > Pressupostos > Incorporació de romanents
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General