Relació d'immobles propietat de la Diputació de Girona (2021)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Patrimoni