Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Diputació de Girona (2019)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Patrimoni > Inventari general de béns i drets
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General