Préstec de material inflable per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant el préstec de material inflable per esdeveniments esportius.

trofeus trofeus trofeus

Podeu consultar les característiques dels materials inflables en el document disponible a l'apartat documentació.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:
www.ddgi.cat/materialesports

Terminis

Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini comprès entre els 3 mesos i els 30 dies naturals anteriors a l'inici de l'esdeveniment. No s'acceptaran les sol·licituds que estiguin fora d'aquest termini.

Normativa

  • Les sol·licituds de material s'han de presentar dins del termini comprès entre els 3 mesos i els 30 dies naturals anteriors a l'inici de l'esdeveniment.
  • Només es pot fer una sol·licitud per activitat esportiva.
  • Les entitats podran presentar un màxim de 4 sol·licituds anuals de trofeus.
  • Quan es cedeixi en préstec l'arc, la carpa i/o les pancartes, el material prestat s'ha de recollir el divendres immediatament anterior a l'esdeveniment esportiu i s'ha de retornar el dilluns immediatament posterior en el lloc indicat en el moment d'autoritzar el préstec.

Servei responsable

Servei d'Esports

Documentació