Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació en àmbits concrets del desenvolupament local dels ens locals adherits al XSLPE (2019)

Descripció

Estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d'allotjament empresarial i altres àmbits concrets d'actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a l'XSLPE.

Aquesta subvenció vol fomentar l'elaboració de documents per donar suport a la planificació de polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l'objectiu que a la demarcació de Girona s'impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de continuïtat.

Es consideren documents subvencionables els que plantegen una actuació que tingui per objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics i/o afavorir la diversificació de l'activitat productiva del territori.

  • Plans d'actuació d'un àmbit concret que tinguin impacte en el desenvolupament local i/o en la generació d'ocupació.
  • Redacció de plans d'acció sectorials identificats com a estratègics per al territori.
Destinatari

Ens públics

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
29/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
29/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
29/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019
Format
PDF

Data de la última modificació
15/01/2019

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
02/01/2019
Tancament de convocatòria
29/01/2019
Termini de justificació
15/11/2019

ENLLAÇOS D'INTERÉS