Formació de contingut jurídic, econòmic, comptable i tributari per als ajuntaments

Formació adreçada als ajuntaments adherits al PAC

En l'àmbit de l'assistència comptable que Xaloc presta als municipis adherits al Programa d'Assistència Comptable (PAC) s'ofereixen cursos de formació en els següents àmbits:

  • Utilització del programari de comptabilitat
  • Temes especialitzats i relacionats amb la comptabilitat pública
Formació adreçada a tots els Ajuntaments

Xaloc disposa d'un pla anual de formació als Ajuntaments, dins del qual s'organitzen cursos, jornades, tallers i accions formatives de contingut jurídic, econòmic, comptable i tributari, destinats principalment al personal dels Ajuntaments que exerceix tasques pròpies d'aquests àmbits.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc