Formació i assessorament en gestió cultural

S'ofereix formació i assessorament als municipis per tal que els seus tècnics puguin desenvolupar-se en el camp de la gestió cultural i per facilitar-los l'exercici de les seves tasques en el dia a dia.

Tant les reunions de tècnics de Cultura dels Ajuntaments de més de 5.000 habitants com les jornades per a professionals de la gestió cultural que se celebren en el marc del Giroscopi són iniciatives que responen a aquesta línia estratègica.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Casa de Cultura