«El professor itinerant»

Servei destinat als ajuntaments de municipis gironins de menys de 10.000 habitants, on un professor imparteix cursos de fotografia digital de nivell bàsic i avançat als ajuntaments dels municipis que ho sol·licitin.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de menys de 10.000 habitants. Poden ajuntar-se dos municipis o més per sol·licitar els cursos.

Accés al servei

Per mitjà del web d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

Més informació

http://www.inspai.cat/

 

Departament responsable

INSPAI, Centre de la Imatge