Validador de documents electrònics

La Diputació de Girona garanteix la integritat i veracitat dels documents que publica per mitjà de la Seu Electrònica. 

Amb el servei de verificació de documents de la Diputació de Girona es pot verificar la validesa i integritat d’aquests documents mitjançant la comprovació del codi segur de verificació (CSV) o codi de verificació electrònic (CVE) que hi ha imprès en el mateix document. 

Si el document verificat és vàlid, el servei de verificació ofereix la possibilitat d’obtenir una còpia del document original en format electrònic o obtenir una còpia imprimible verificable del document que inclogui les marques de verificació necessàries perquè se’n pugui comprovar l’autenticitat i tingui validesa legal. 

Per accedir al verificador de documents de la Diputació de Girona aneu a aquest enllaç.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A