Subvencions 2021

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

19/01/2021 Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 1. Les activitats forestals (AF)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
19/01/2021 Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 2. Les agrícoles i ramaderes (AAR)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
19/01/2021 Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 3. Les empreses de serveis (ES)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
19/01/2021 Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 4. La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
19/01/2021 Subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Línia 5. Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES)

Obertura de la convocatòria

Medi Ambient
29/01/2021 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2021)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2021 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (2021)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2021 Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2021)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2021 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) (2021)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
29/01/2021 Subvencions per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2021)

Tancament de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local