Tràmits per internet

Tràmits de la Diputació

 

 
 

Tràmits de Dipsalut

 

La seu electrònica de Dipsalut és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans, les administracions públiques i les empreses, mitjançant la qual Dipsalut difon la informació i presta els serveis a través de les xarxes de telecomunicacions.

Seu electrònica Dipsalut

 

Tràmits de XALOC

 

La seu electrònica de XALOC és el mitjà electrònic que millora l’actuació administrativa i els serveis que XALOC té encomanats i facilita les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres administracions públiques i entitats.

Seu electrònica XALOC