Documentació

 

Documentació genèrica

 • Full de sol·licitud instància genèrica (CAT) [PDF]
 • Hoja de solicitud instancia genérica (CAST) [PDF]
 • Comunicació de presentació de documents  [PDF]

Model de declaració responsable
 • Model de declaració responsable del contacte amb els menors [PDF]
 • Model de declaració responsable sobre retribucions [PDF]
 • Acreditació del signatari (només ENTITATS I EMPRESES) [PDF]

 

Documents per acceptació de subvencions

En els documents adjunts hi podeu trobar el certificat i la declaració d'acceptació de subvencions.

 • Declaració acceptació de subvenció (entitats privades o persones físiques) [Descarregueu-vos el PDF]
 • Certificat acceptació de la subvenció (entitats públiques) [Descarregueu-vos el PDF]

 

Notificació resolució
En el document adjunt hi podeu trobar el model que podeu utilitzar per a la "notificació de resolució".

 • Notificació de resolució [Descarregueu-vos el PDF]

 

Sol·licitud de concessió directa
Sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pública.

 • Formulari Concessió Directa [Descarregueu-vos el PDF]
 • Sol·licitud de concessió directa nominativa [Descarregueu-vos el PDF]

 

Formularis modificacions subvencions

 • Sol·licitud de canvi de condicions de subvencions [Descarregueu-vos el PDF]
 • Sol·licitud de pròrroga de justificació de subvencions [Descarregueu-vos el PDF]

 

Documents Compte justificatiu
Ens els documents adjunts hi podeu trobar els diferents documents necessaris per al compte justificatiu segons la quantitat de la subvenció.

 • Subvencions inferiors a 60.000€  [Descarregueu-vos el PDF]
 • Subvencions igual o superiors a 60.000€  [Descarregueu-vos el PDF]

 

Subvenció per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines · Comptes justificatius

 • Compte justificatiu [PDF]

 

Programa Indika, Patrimoni Cultural i Educació

 • Compte justificatiu [PDF]
 • Factura [PDF]

 

Constitució de garanties definitives

 • Model de certificat d'assegurança [DOC]
 • Model aval bancari [DOC]