Compte justificatiu de l'aportació econòmica al grup polític, segon semestre 2019. Junts per Catalunya.


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Compte justificatiu Subvencions
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General