Informe econòmico-financer del pla pressupostari consolidat de la Diputació de Girona per al període 2019-2021


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Pla econòmic i financer
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General