Currículum Vitae - Jordi Camps Vicente


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2331054 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Currículums dels càrrecs electes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General