Currículum Vitae - Pau Presas i Bertran


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1601602 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Currículums dels càrrecs electes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General