Informe auditoria de comptes - Semega (2021)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Semega
Categoria
Informació de control intern i extern > Auditories de comptes d entitats dependents
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General